Motory pro Portál občana Stejně jako motor pohání automobil, umí „motory“ pohánět i podání učiněná přes Portál občana GINIS. Jde o velmi důležitou komponentu, kterou na první pohled není vidět neb je skryta pod kapotou platformy GINIS. Mírně odbočíme. Může se stát, že si úřad pořídí krásný Portál občana, který mu do

Další novinkou, která má zvýšit atraktivitu Portálu občana OSP, jsou STATISTIKY. Je zaměřena na ty z vás, kteří leckdy rozhodujete o tom, zda Portál občana pořídit či nikoli. Jste v pozici vedení měst či obcí a chcete vědět, jak občané využívají digitální komunikaci s vaším úřadem. V Osobním portálu občana jsou nově

eGovernment v ČR Kacířské sdělení. Může si vůbec někdo dovolit tvrzení o dostupnosti financí, když je věta „nejsou na to peníze“ již trvale usídlena v mluvě české a funguje jako tvrdá smeč proti většině nápadů, návrhů a rozvojových myšlenek? Nebo opravdu peníze na digitalizaci nejsou? V říjnu 2022 se otevřely dotačn