Finance jsou, není zájem. Proč?

eGovernment v ČR

Kacířské sdělení. Může si vůbec někdo dovolit tvrzení o dostupnosti financí, když je věta „nejsou na to peníze“ již trvale usídlena v mluvě české a funguje jako tvrdá smeč proti většině nápadů, návrhů a rozvojových myšlenek? Nebo opravdu peníze na digitalizaci nejsou?

V říjnu 2022 se otevřely dotační výzvy eGovernment a kybernetická bezpečnost číslo 8, 9, 10, 11 v rámci IROP 2021-2027. Záměr je jasný – zlepšit chod úřadů i komunikaci s občany prostřednictvím dostupných technologií a naplnit pravidlo, že mají obíhat data, nikoliv lidé. Finance jsou určeny zejména na digitalizaci úřadů a kybernetickou bezpečnost. Zároveň se na podzim 2022 do čela měst a obcí postavilo mnoho nových tváří. V řadě případů se jedná o zástupce generací, kterým již není cizí vyřizování administrativních věcí s využitím počítače nebo mobilu.

Nové zdroje financí, noví lidé, nové příležitosti. Ale co s tím? Podaří se naplnit hlavní cíle, kterými jsou právě moderní služby digitálního typu? Ale nyní od slov ke konkrétním datům.

1. 2. 2023 byl stav následující – zdroj dat IROP.MMR

Výzva č. 8 eGOV Méně rozvinuté regiony

Naplnění výzvy 107 %. Počet zaregistrovaných žádostí: 30

Výzva č. 9 eGOV. přechodové regiony

Naplnění výzvy 30,1 %. Počet zaregistrovaných žádostí: 27

Výzva č. 10 eGOV více rozvinuté REGIONY – PRAHA

Naplnění výzvy 11,4 %. Počet zaregistrovaných žádostí: 1

Pouze v méně rozvinutých regionech bylo podáno větší množství žádostí. Poměr podaných žádostí ku procentnímu naplnění je zde však velmi odlišný a klade otázku, zda byly výzvy vyplněny řádně. Ale co například v krajích Vysočina, Jihočeském, Středočeském, Plzeňském či Jihomoravském? A co Praha? Tam není zájem o digitalizaci? Občané již běžně využívají internetové bankovnictví, přes které hradí nejrůznější platby. A nenechme se mýlit. I řada starších lidí běžně nakupuje vánoční dárky na internetu a hradí je kartou. Lidé si nepochybně zaslouží obdobné možnost i v rámci elektronické komunikace s úřadem. Vždyť zaplatit poplatek za psa, odpady, podat žádost o novou nádobu na směsný odpad může být tak jednoduché. Aplikace typu Portál občana na to jsou. Finance na to jsou. K dispozici je BankID, Identita občana. Třeba je to tím, že jsou dotace složité a úřady již nechtějí procházet martýriem následných kontrol. Nebo mají municipality naopak financí dostatek a nějaké dotace na pořízení například Portálu občana nepotřebují. Nebo je důvodem, že digitalizace není vidět? Nevíme. Každopádně se v případě eGovernmentu jedná o velkou příležitost a třeba bude koncem února 2023 naplnění výzev 100 %. Či bude termín nenaplněných výzev posunut? Je jen na nás, jak s ní naložíme. Poraďte také nám, vývojářům a dodavatelům digitálních řešení, co zlepšit. Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu.

Pane starosto, paní starostko, neváhejte se na nás obrátit. Neumíme úplně vše. Ovšem o digitalizaci úřadu již opravdu něco víme.