Dobrá zpráva v nelehké době. Financí na digitalizaci veřejné správy bude dost. Dlouhé odkládání vydání výzev IROP č. 8.-11. pro oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti dospělo k závěru. V pondělí 17. 10. 2022 byly očekávané výzvy otevřeny. Předpokládaný termín uzavření příjmu žádostí byl stanoven na 28. 2. 2023