Buďte svým občanům stále nablízku

a)
Úřad nonstop
Nabídněte občanům přátelský úřad, který je možné elektronicky navštívit kdykoliv

Úředníci se vyhnou frontám nervózních lidí i chybám zapříčiněným stresem
b)
Automaticky a rychleji
Data z formulářů propadají automaticky do účetního a ekonomického systému GINIS

Zmizí provádění duplicitních činností a manuálního přepisu údajů z formulářů
c)
Bezpečnost
Portál podporuje varianty autorizace s odpovídajícím stupněm zabezpečení

Umožňuje různé režimy bezpečnosti dle charakteru konkrétních oblastí a dat
d)
Jednoduchost
Strukturu služeb si lze prostřednictvím administrace nastavit dle vašich představ

Vzhled vychází z uživatelských požadavků a reflektuje prvky oblíbených aplikací
1.

Konec front na úřadě

Práce na pokladně i dalších přepážkách vyžaduje značnou koncentraci. Ale jak se dá soustředit, když fronta nebere konce a vztek čiší z každého dalšího občana více? V Portálu občana provedou lidé většinu plateb elektronicky odkudkoliv a kdykoliv, pracovníci pokladny se tak mohou věnovat specifickým požadavkům nebo lidem, kteří si osobní vyřízení oblíbili natolik, že si na něj nějaký čas počkají.
2.

Bez opakovaného přepisování

Není tak trochu zbytečné tisknout formuláře a žádosti, aby si je lidé mohli vzít, vyplnit je, donést příslušnému úředníkovi, který data opět opisuje do příslušných adresářů informačního systému? Je, naprosto! Když mohou lidé formuláře vyplnit i odeslat elektronicky a nechat dál pracovat software, který zajistí správný propad všech dat do účetního a ekonomického systému GINIS.
3.

Opravdu pro každého

Obavy, že se s tímto nástrojem lidé ve vaší obci nesžijí, také nejsou na místě. Portál je vybaven mechanismy pro jednoduché vyhledávání služeb i kontrolu správnosti vyplňování formulářů a při jeho vývoji byla přehlednost jedním z primárních cílů. A kdyby si snad někdo opravdu nevěděl rady, každá služba je opatřena kontaktem na příslušného úředníka, který zájemci vše objasní.
4.

Viditelné umístění

Nevíte, kam je nutné portál umístit a jaké jsou technické požadavky? Ani s tím si nemusíte lámat hlavu. Jedná se o moderní webovou aplikaci, která, budete-li si to přát, rozšíří vaše již existující webové stránky, konkrétní umístění v rámci stránek je samozřejmě volitelné. Občané dle našich zkušeností ocení i snadnou dohledatelnost portálu.
5.

Návaznost na státní Portál občana

Portál občana od firmy Gordic navazuje na koncepci Portálu občana MV (obcan.portal.gov.cz) a rozšiřuje množství elektronických služeb centrálních agend o služby města či kraje. Využívá shodných autentizačních postupů i dalších prvků a dále je rozšiřuje. Díky dlaždici vašeho města či kraje umístěné na státním portálu dokonce plynule přejdete do toho vašeho.
obcan.portal.gov.cz
6.

Kyberbezpečnost prioritou

Kybernetickou bezpečnost považujeme za existenční nutnost. To platí pro všechny naše nástroje, Portál občana není výjimkou. Disponuje několika způsoby autorizace s odpovídající úrovní zabezpečení. Respektována je samozřejmě i aktuální legislativa z oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Klíčové funkce a prvky

a)
Možnosti přihlášení
Ověření (prokázání totožnosti) při „vstupu“ do Portálu občana probíhá pomocí Identity občana
b)
Úvodní přehled
Základní přehledně strukturované informace se zobrazí každému občanovi ihned po jeho přihlášení
c)
Okamžité platby
Portál občana umožňuje pohodlně elektronicky platit poplatky pomocí QR kódů i dalších nástrojů
d)
Interaktivní formuláře
Široká škála formulářů, ze kterých data automaticky propadávají do ekonomického systému GINIS
Při vstupu do portálu je totožnost občana ověřena pomocí Identity občana. Ta od roku 2021 zahrnuje i možnost ověření prostřednictvím bankovní identity. V praxi to znamená, že lidé nemusí ani při prvním ověření docházet na úřad, poštu či pracoviště Czech POINT, ale do portálu se dostanou stejným přihlášením, jaké využívají ke vstupu do svého elektronického bankovnictví. Zbylé způsoby, které nabízí NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci), ono prvotní fyzické ověření vyžadují.

Základním pilířem Portálu občana jsou digitální formuláře, pomocí kterých lze nejrůznější požadavky a životní situace řešit. Díky autentizaci jsou v nich již předvyplněné základní identifikační údaje, občan tak nemusí vše pracně vypisovat. Další výhoda formulářů tkví v automatickém propadu občanem vyplněných dat do obcí využívaného systému GINIS, což významně zkrátí dobu vyřízení všech požadavků. Kromě formulářů však portál lidem nabízí on-line platby poplatků, rezervaci času úředníka, rozhodovat o městských investicích a spoustu dalších možností.

Napište nám

Máte zájem o Portál občana či více informací?