Portál pro velké i menší organizace

Dvě varianty trvale otevřeného úřadu

Nebojte se, netlačíme pracovníky do třísměnného nepřetržitého provozu ani nezákonných objemů přesčasů. I tak umíme zajistit nonstop dostupnost úřadu pro vyřízení mnoha životních situací občanů. GORDIC nabízí dvě varianty řešení portálu občana. Obě přispívají ke smysluplné digitalizaci, naplnění požadavků zákona 250/2017 Sb., o el. identifikaci (autentizace prostřednictvím NIA) i strategie Digitální Česko.

Pro kraje a větší města

Portál občana GINIS

Úřady krajů, velkých a středních měst využívajících platformu GINIS pro oběh dokumentů a ekonomické agendy naleznou optimální variantu v Portálu občana GINIS. Ten zajistí maximální provázanost se zbytkem otevřené integrační platformy. Přispěje k vytvoření jednotného a harmonicky fungujícího celku bez nutnosti dodatečných služeb a procesů spojených s integrací. Jedná se o komplexní řešení oceněné eGovernment The Best, které již několik let úspěšně využívají krajské úřady i desítky měst.

 • Digitální formuláře pro řešení životních situací
 • Podání žádostí o dotace (fyzické i právnické osoby)
 • Přímé napojení na GINIS (eSSL i ekonomické moduly)
 • Automatické vytěžování dat z formulářů
 • Napojení na rezervační systém Reservatic
 • Platby místních poplatků (QR, platební brány, předpis)
Pro menší města a obce

Osobní portál občana

Technologicky nezávislé portálové řešení s vlastním rozhraním. Jakýkoliv výrobce tak může na Osobní portál občana napojit svůj software. Nezáleží tedy na tom, kdo je váš dodavatel ekonomického systému nebo spisové služby (napojení na GINIS je samozřejmostí). Pochopitelně je možné si vybrat mezi pořízením licencí s instalací na hardware města či aplikaci provozovat bezstarostně v cloudu jako službu a správu nechat na dodavateli. Nástroj zajistí legislativně správné podání bez nutnosti přepisování dat z papíru do agendových systémů, úbytek front nebo finančních objemů, které musí pracovníci v hotovosti přijímat na pokladnách.

 • Úhrada místních poplatků přes platební bránu
 • Vlastní rozhraní pro možnost integrace (API)
 • Možnost provozu v cloudu Microsoft Azure
 • Funkce hlášení závad na interaktivní mapě
 • Elektronická úřední deska s přehledným řazením
 • Digitální formuláře pro řešení životních situací