Portál občana pro obce a malá města

Osobní portál občana je vhodným řešením i pro obce a malá města

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby zakotvuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti a také povinnost orgánů veřejné moci tyto služby poskytovat. Na úrovni měst a obcí se již běžným prostředkem pro poskytování digitálních služeb stal tzv. portál občana.

I proto společnost Gordic vyvinula nástroj Osobní portál občana, který je už pro několik desítek samospráv klíčem k nejčastěji poptávaným a využívaným online službám spojeným s obecními agendami. Jeho výhodou je jednoduchost, bezpečnost (provoz v cloudu Microsoft Azure) i cenová dostupnost. Díky modelu SaaS odpadá nákup licencí a obec hradí pouze pravidelnou měsíční nebo čtvrtletní platbu. Nasazení portálu do rutinního provozu je obvykle provedeno do jednoho měsíce, ale může být i mnohem rychlejší.

Možná si řeknete, že vaše obec je na podobný typ služby příliš malá. Zkušenosti ale ukazují, že takový lokální portál občana nachází uplatnění už u obcí nad 500 obyvatel. I v nich přibývá lidí, kteří nejen že digitálně běžně komunikují a nakupují, ale začínají ve větším měřítku využívat i elektronické služby státu. Návštěvnost státního portálu občana rychle roste a rychle přibývají další digitální služby poskytované jednotlivými resorty. Je logické, že stejný komfort budou zejména mladí lidé stále více očekávat i od svých radnic. Složenka za obecní poplatky v poštovní schránce je nejen drahá, ale hlavně už se v kontextu výše uvedeného jeví jako přežitek.

Jak to s portálem občana vlastně funguje? Vaši občané (ale i místně příslušní chataři nebo chalupáři) se do něj přihlásí například přes bankovní identitu a z domova vyřídí své záležitosti. Podání prostřednictvím elektronických formulářů zajistí správnost a úplnost poskytovaných údajů. Lidé mohou uhradit poplatky třeba za odpady nebo za psa kartou nebo pomocí QR kódu. Současně mají přehled o poplatcích, které již uhradili i o těch, jejichž platba je ještě čeká. Ocení i možnost nahlásit třeba poškozenou lavičku nebo jinou závadu v obci. Portál je pochopitelně responzivní a umožňuje komfortní ovládání na mobilním telefonu.

Jestli přemýšlíte nad tím, jak umožnit hradit místní poplatky elektronicky, je pro Vás Osobní portál občana od Gordicu ideální volbou. Pokud navíc jako obec či město provozujete systém GINIS Express, který oblast poplatků řeší, je situace ještě jednodušší. Celou agendu si tak zajistíte bez nutných integrací pomocí softwaru od jednoho dodavatele. Portál lze ale pochopitelně napojit i na systémy dalších firem.

Shrňme si na závěr základní přednosti Osobního portálu občana:

  • Váš úřad bude otevřený pro občany 24 hodin denně.
  • Jde o jednoduché řešení s cenou adekvátní pro vaši obec.
  • Máte zajištěno propojení s vaším ekonomicko-účetním systémem.
  • Bezpečnost portálu zvyšuje jeho provoz v cloudu Microsoftu.
  • Realizace může proběhnout do jednoho týdne od objednání.
  • Ukážete, že vaše město či obec jde s dobou.