Nové funkcionality v Osobním portálu občana

Osobní portál občana od společnosti Gordic přináší uživatelům další užitečné funkcionality. Nabídka služeb se opět rozšířila, což z aplikace činí výjimečný produkt mezi všemi dodavateli v ČR.

Jednodušší zastupování

Funkce portálu občana nazývaná mandát/y umožní jednat v zastoupení za fyzickou či právnickou osobu. Člověk na základě mandátu tak může kupříkladu učinit elektronické podání za společnost. Mandáty jsou dvojího typu. Automatické, znamenající že je občan statutárním orgánem právnické osoby (jednatel, člen představenstva akciové společnosti apod.). Osobní portál občana však počítá i s variantou druhou, nazývanou ruční mandáty, které jsou uděleny na základě zmocňovací listiny (typicky plné moci).

Osobní portál občana má vlastní formulářové řešení, které hraje v oblasti mandátů důležitou roli. V elektronických formulářích jsou občanovi automaticky předvyplňovány údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající. Předvyplňují se položky jako IČO, název firmy, forma podnikání, adresa sídla, číslo datové schránky a datum vzniku. Aplikace se přizpůsobí uživateli, který jedná za jiný subjekt. Tato osoba dostane přístup k formulářům, které jsou určeny pouze pro jeho formu zastoupení. Podmínkou pro užití mandátů je napojení na Informační systém základních registrů. Díky velmi jednoduché administraci zvládne napojení na ISZR i běžný IT správce.

Nákupní košík

Nákupní košík umožňuje úhradu více poplatků najednou. Určitě košík znáte z běžných e-shopů. V případě Osobního portálu občana funguje obdobně. Člověk se přihlásí přes Identitu občana do portálu a okamžitě vidí poplatky k uhrazení. Těmi mohou být poplatky za psa, vodné stočné nebo poplatky za odpady. Vybranou položku vloží do košíku a uhradí pomocí platební brány. Do košíku může umístit i platbu za dalšího rodinného příslušníka. Platbu lze samozřejmě z košíku vyjmout. Tato funkcionalita není samostatně zpoplatněna. Prostě ji získáte s Osobním portálem občana.