Automatizace podání

Motory pro Portál občana

Stejně jako motor pohání automobil, umí „motory“ pohánět i podání učiněná přes Portál občana GINIS. Jde o velmi důležitou komponentu, kterou na první pohled není vidět neb je skryta pod kapotou platformy GINIS. Mírně odbočíme. Může se stát, že si úřad pořídí krásný Portál občana, který mu dodavatel graficky přizpůsobí, aby byl ještě hezčí než ty ostatní. Zaměří se na platby poplatků, které věnuje v zadávací dokumentaci většinu prostoru. A pak začnou přicházet také podání. Skončí na podatelně? Co dál? A pracovníci úřadu si najednou uvědomí, že nevěnovali pozornost také procesu, jak podání rozpohybovat uvnitř úřadu. Motor nejede, podání se neposouvá.

Jak toto řeší Portál občana GINIS. V rámci automatického rozboru podání lze pro každý typ dokumentu definovat podmínky, které musí podání splnit, aby jej bylo možné přijmout. Jakým způsobem bude uživatel informován o stavu zpracování podání apod. Při rozboru podání je prováděna kontrola el. podpisů, antivirová kontrola příloh a případné další definované akce.

Automatizace zpracování podání zásadním způsobem urychluje zpracování dokumentů na úřadě s využitím synergie s dalšími agendami GINIS. V případě místních poplatků (za psa, za zábor pozemku apod.) lze proces automatizovat tak, že žadatel může celý proces od přiznání k poplatku až po jeho úhradu provést z jednoho místa, z Portálu občana.

Jsou dva scénáře, jakým může automatický rozbor podání proběhnout:

  1. Automatický rozbor podání skončí vytvořením dokumentu a jeho předáním příslušnému referentovi, který jej dále zpracuje v příslušné agendě.
  2. Na automatický rozbor podání a vytvoření dokumentu naváží další akce, které vytěží data přímo do cílové agendy a založí případ v modulu DDP (daně, dávky, poplatky) nebo žádost o dotaci do VFP (veřejná finanční podpora).

Jste zástupci města či úřadu? Vybíráte Portál občana? Podívejte se také pod kapotu v jakém stavu je motor. Integrace Portálu občana se spisovou službou je neméně důležitá, jako propojení s agendou poplatků. A velmi často se na to zapomíná.