Další novinkou, která má zvýšit atraktivitu Portálu občana OSP, jsou STATISTIKY. Je zaměřena na ty z vás, kteří leckdy rozhodujete o tom, zda Portál občana pořídit či nikoli. Jste v pozici vedení měst či obcí a chcete vědět, jak občané využívají digitální komunikaci s vaším úřadem. V Osobním portálu občana jsou nově

eGovernment v ČR Kacířské sdělení. Může si vůbec někdo dovolit tvrzení o dostupnosti financí, když je věta „nejsou na to peníze“ již trvale usídlena v mluvě české a funguje jako tvrdá smeč proti většině nápadů, návrhů a rozvojových myšlenek? Nebo opravdu peníze na digitalizaci nejsou? V říjnu 2022 se otevřely dotačn

Dobrá zpráva v nelehké době. Financí na digitalizaci veřejné správy bude dost. Dlouhé odkládání vydání výzev IROP č. 8.-11. pro oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti dospělo k závěru. V pondělí 17. 10. 2022 byly očekávané výzvy otevřeny. Předpokládaný termín uzavření příjmu žádostí byl stanoven na 28. 2. 2023