Dotace IROP 2021-2027 je konečně venku

Dobrá zpráva v nelehké době. Financí na digitalizaci veřejné správy bude dost. Dlouhé odkládání vydání výzev IROP č. 8.-11. pro oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti dospělo k závěru. V pondělí 17. 10. 2022 byly očekávané výzvy otevřeny. Předpokládaný termín uzavření příjmu žádostí byl stanoven na 28. 2. 2023 pro Přechodový region (PR) a Méně rozvinutý region (MRR). Dále do 31. 8. 2023 probíhá příjem žádostí pro Více rozvinutý region (VRR) a pro Území celé ČR (ČR).

Mezi příjemce dotací se řadí organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, obce, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/hl. m. Prahou/městskými částmi hl. m. Prahy a také státní podniky.

Jedná se o jedinečnou příležitost pro ty, kteří chtějí svou práci v informačních systémech optimalizovat, případně je integrovat či rozšířit. Na rozvoj českého eGovernmentu a kyberbezpečnosti  se v novém období rozdělují miliardy korun. V rámci celkové výše dotace bylo do výzev vráceno spolufinancování ze státního rozpočtu. Mezi přímé výdaje patří také cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu).

Jedním z hlavních nástrojů, který je ve výzvách zmíněn je také Portál občana. Využijme této unikátní příležitosti a nabídněme občanům moderní způsob jak s úřadem komunikovat.