Úřad

Buďte svým občanům stále nablízku

Portál občana od firmy Gordic je jedním z řešení, která pozitivně dopadají na několik stran současně. Na stránce občan objevíte, v jakých všech směrech pořízením Portálu občana zkvalitníte život vašim obyvatelům. Ale o tom, jaké výhody přinese úřadu, řeč zatím nebyla. Pojďme tak na pár příkladů.

Konec front na úřadě

Práce na pokladně i dalších přepážkách vyžaduje značnou koncentraci. Ale jak se dá soustředit, když fronta nebere konce a vztek čiší z každého dalšího občana více? V Portálu občana provedou lidé většinu plateb elektronicky odkudkoliv a kdykoliv a pracovníci pokladny se tak mohou věnovat specifickým požadavkům a lidem, kteří si osobní vyřízení oblíbili natolik, že si na něj nějaký čas počkají.

Bez opakovaného přepisování

Není tak trochu zbytečné tisknout formuláře a žádosti, aby si je lidé mohli vzít, vyplnit je, donést příslušnému úředníkovi, který data opět opisuje do příslušných adresářů informačního systému? Je, naprosto! Když mohou lidé formuláře vyplnit i odeslat elektronicky a nechat dál pracovat software, který zajistí správný propad všech dat do účetního a ekonomického systému GINIS.

Opravdu pro každého

Obavy, že se s tímto nástrojem lidé ve vaší obci nesžijí také nejsou na místě. Portál je vybaven mechanismy pro jednoduché vyhledávání služeb i kontrolu správnosti vyplňování formulářů a při jeho vývoji byla uživatelská přívětivost jedním z primárních cílů. A kdyby si snad někdo opravdu nevěděl rady, každá služba je opatřena kontaktem na příslušného úředníka, který zájemci vše objasní.

Kam s ním

Nevíte, kam je nutné portál umístit a jaké jsou technické požadavky? Ani s tím si nemusíte lámat hlavu. Jedná se o moderní webovou aplikaci, která, budete-li si to přát, rozšíří vaše již existující webové stránky, konkrétní umístění v rámci stránek je samozřejmě volitelné. Občané dle našich zkušeností ocení i snadnou dohledatelnost portálu.

Návaznost na Portál občana MV

Portál občana GORDIC navazuje na koncepci Portálu občana MV a rozšiřuje množství elektronických služeb centrálních agend o služby města. Využívá shodných autentizačních postupů a dále je rozšiřuje.

V naprostém kyberbezpečí

Kybernetickou bezpečnost považujeme za existenční nutnost. To platí pro všechny naše nástroje, Portál občana není výjimkou. Disponuje několika způsoby autorizace s odpovídající úrovní zabezpečení. Respektována je samozřejmě i aktuální legislativa z oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Portál občana je rozdělen na dvě části. První můžeme říkat anonymní – v té jsou prezentovány obecné a veřejně dostupné informace (struktura úřadu, obecné formuláře ke stažení, kontakty, podrobnosti ke společenským akcím apod.). K této části není nutné jakékoliv přihlášení či prokázání totožnosti, část je dostupná komukoliv, kdo na webovou stránku portálu dorazí.

Druhou část, ve které občan objeví s ním související informace určené pouze jeho očím (pohledávky vůči městu, odeslané žádosti, formuláře apod.), můžeme nazývat autorizovanou, protože zde již pro zajištění bezpečnosti autorizace nutností je. Ověření totožnosti může proběhnout třemi způsoby. Těmi nejsnadnějšími jsou využití elektronického občanského průkazu nebo datové schránky. Pokud ani jednou z těchto variant občan nedisponuje, může si nechat ověřit totožnost na úřadě a následně se již přihlašovat do Portálu občana odkudkoliv pomocí přihlašovacího jména a hesla.

Základním pilířem Portálu občana jsou formuláře, pomocí kterých lze nejrůznější požadavky a životní situace řešit. Díky autentizaci jsou v nich již předvyplněné základní identifikační údaje, občan tak nemusí vše pracně vypisovat. Další výhoda formulářů tkví v automatickém propadu občanem vyplněných dat do obcí využívaného ekonomického a účetního systému GINIS, což významně zkrátí dobu vyřízení všech požadavků.

Zpět

Kontakt

Kontaktujete nás jako