Rozšíření

Možnost rozšíření portálu občana

Uvědomujeme si výraznou odlišnost přání a potřeb jednotlivých krajů, měst a obcí. Portál občana však dokáže vyhovět všem. Především díky rozšířením lze posouvat úroveň digitálních služeb přesně tím směrem, který shledáte za optimální a ve vaší situaci nejvíce žádoucí. S nejčastějšími možnostmi rozšíření vás rádi seznámíme.

Interní formuláře

Jak je to snadné - formulář vyplněný a podaný autorizovaným občanem automaticky propadne do vaší spisové služby, a to jak v podobě vytěžení dat z předdefinovaných polí, tak i v pdf příloze. V informačním systému pak vznikne možnost sledování dalšího zpracování a dostupnost konkrétních dat. Za provázanost formulářů s dokumenty spisové služby vám bude nejeden kolega z úřadu děkovat.

Vazba na modul VFP

Zpracovávejte efektivně žádosti občanů o dotace díky přímému propojení s modulem GINIS Veřejná finanční podpora. Po podání žádosti dojde v modulu VFP k automatickému založení elektronického profilu žádosti s předplněnými údaji z podaného formuláře, který je přiložen k žádosti včetně všech požadovaných příloh. Žadatel je následně v Portálu občana průběžně informován o stavu zpracování.

Registrace pořadí

Přejete si umožnit občanům podání žádostí, jejichž vyplnění vyžaduje větší nároky (přílohy, objem údajů,...) a jejich vyhodnocení závisí na pořadí podání žádosti? Rozšíření rozdělí proces na dvě fáze. V první splní občan všechny požadavky, podklad si uloží a až ve druhé části svede souboj s časem a ostatními žadateli - až zde je rychlost určující pro přidělení pořadí. V praxi se rozšíření osvědčilo zejména u kotlíkových dotací.

Platební brána

Rozšiřte svým občanům možnosti platebních metod v rámci Portálu občana o služby platební brány umožňující on-line platby závazků prostřednictvím platebních karet. Výrazně přiblížíte váš Portál občana komfortu např. technologicky vyspělých e-shopů, kde jsou na tuto variantu již lidé zvyklí. Kromě této metody poskytuje Portál občana již v základu možnost využití QR kódu s napojením do internetového bankovnictví.

Napojení na Portál občana MV

Umožněte svým občanům přímý přístup z portálu občana Ministerstva vnitra do Portálu občana vašeho města s využitím jediného přihlášení. Díky tomu nebudete například nutit lidi ke studování, které agendy a s nimi související úkony spadají do státní působnosti a které do samostatné působnosti obce. Díky rozšíření si ze státního portálu Ministerstva vnitra jednoduše "přeskočí" do vašeho.

Autentizace - anonymní uživatel

Říkáte si, že by byl Portál občana tou správnou cestou i k prezentaci neadresných informací, které se mají dostat k široké veřejnosti? To stojí za zvážení pořízení rozšíření, které váš Portál občana rozdělí na autentizovanou část, ve které se lidé dozví to, co je jim přímo adresováno nebo se to týká právě jich a anonymní část, prostřednictvím které komunikuje úřad s širokou veřejností – zde lidé objeví například informace a formuláře obecnějšího charakteru.

Závazky

Umožněte občanům a firmám nahlížení na jejich závazky vůči městu. Získají tak on-line pohled na jejich výši, termíny splátek, apod. Můžou rovněž závazky okamžitě uhradit přímo z prostředí Portálu. Součástí je i avizace splatnosti a možnost automatického rozesílání předpisů mailem, což znamená významnou finanční úsporu i pro vás. Ať už při nákladech za vymáhání zapomenutých plateb, nebo rozesílání složenek.

Dotace

Vaši občané mohou zažádat o široké spektrum dotací, tak proč jim cestu za vytouženými prostředky a snadnějším životem trošku nezkrátit? Rozšíření Dotace umožňuje automatizované zpracování občany podaných žádostí o dotace a finanční podporu včetně vytěžování dat žádostí v rámci informačního systému GINIS. Samozřejmostí je i možnost získaná data dále zpracovávat.

El. Podatelna

Rozšíření Elektronická podatelna vám umožní, že po elektronickém vyplnění formuláře z Portálu občana dojde k jeho podání přes podatelnu. Nejzásadnější změnou a výhodou tohoto rozšíření je fakt, že další zpracování takto odeslaného dokumentu probíhá plně v souladu s pravidly pro příjem elektronických podání.

El. Podpis formuláře

Vaši občané provedli autentizaci pro přihlášení do Portálu občana, která je sama o sobě důkazem o totožnosti, ale podpis je podpis. A ten by přece neměl chybět na řadě dokumentů, které lze prostřednictvím Portálu občana elektronicky odeslat. Rozšíření El. Pospis formuláře umožňuje elektronické podepisování formulářů přímo v prostředí portálu občana. Takže žádné stahování a opětovný upload podepsaného pdf.

Šablona formuláře životních situací

Funkčnost portálu občana můžete rozšiřovat pomocí šablon formulářů. Ty značně urychlují zavedení nových digitálních služeb. Součástí připravených šablon je i automatické vytvoření možnosti vytěžování dat z formulářů do prostředí informačního systému bez nutnosti složité administrace. Rozsah dodávaných šablon je možno individuálně naškálovat podle vašich aktuálních přání a požadavků.

Základní sada formulářů

Díky zkušenostem z desítek implementací vám dovedeme usnadnit orientaci v široké škále nabízených formulářů. Výhodné rozšíření Základní sada formulářů digitalizuje vyřizování vybraných životních situací z oblasti správy poplatků, evidence psů nebo např. žádostí o kácení nebo zábor. Nepochybně nezůstanete u deseti formulářů a budete pokračovat celou řadou dalších, základní sada je však vhodným odrazovým můstkem.

Nenašli jste mezi rozšířeními digitální služby, které byste rádi vašim občanům nabídli? Neváhejte a nezávazně nás kontaktujte prostřednictvím formuláře níže. Určitě objevíme způsob, jak splnit vaše přání a zlepšit život obyvatelům i práci úředníkům.

Zpět

Kontakt

Kontaktujete nás jako